Öppen alla dagar

 

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-55 00 00.

Vi lyssnar och ger stöd

Till stödlinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld. Även du som är närstående och du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa för råd och stöd. De som svarar i telefonen är socionomer och sjuksköterskor med transkompetens. Du är även välkommen att ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller Stödlinjen för män 020-80 80 80.

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att du hotad eller skrämd eller att din partner försöker kontrollera dig. Våldet kan vara riktat mot din könsidentitet och ditt könsuttryck. Fysiskt våld kan vara allt från knuffar till örfilar och slag. Sexuella övergrepp ser också olika ut. Det kan röra sig om allt från sexuella trakasserier till våldtäkt.

Ring oss

020 – 55 00 00

Stödlinjen för transpersoner ger stöd till dig som utsatts för hot och våld av någon i din närhet eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis. Det går inte att skicka sms till stödlinjen. Vid akuta händelser, ring 112.

frågor OCH SVAR

Vad undrar andra över som ringer till oss?

Här har vi samlat frågor och svar om stödlinjen.

Kan jag kontakta linjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

Nej, Stödlinjen för transpersoner tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till linjen.

Vad kan Stödlinjen för transpersoner hjälpa mig med?

Till Stödlinjen för transpersoner kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

När har Stödlinjen för transpersoner öppet?

Stödlinjen för transpersoner har öppet alla dagar kl. 11–19.

Se alla frågor

Är du orolig för någon du känner?

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts för hot och våld är också välkommen att ringa till stödlinjen för råd och stöd.

Hjälp oss att sprida numret

Du kan sprida numret till stödlinjen genom att beställa affischer och informationskort till väntrum, mottagningar eller receptioner. Materialet är gratis.

Om Stödlinjen för transpersoner

Stödtelefonen är bemannad av socionomer och sjuksköterskor med transkompetens och kunskap om våld. Vi finns här för att lyssna och ge professionellt stöd.

Informationsfilm

Stödlinjen på 30 sekunder

Ladda gärna ner filmen för att sprida information om stödlinjen.

Hjälp oss att sprida numret

För dig som möter våldsutsatta i ditt arbete

Du som möter våldsutsatta i arbetet kan ringa till linjen för att få stöd och rådgivning. För dig som yrkesverksam finns också metodstöd och informationsmaterial.

 

FÖR DIG SOM YRKESVERKSAM