Tillgänglighets­redogörelse

 

Nationellt centrum för kvinnofrid står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur stödlinjenförtranspersoner.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från stödlinjenförtranspersoner.se i något annat format, såsom stor text, lättläst, eller ljudinspelning kan du skicka e-post till info@nck.uu.se.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Webbplatsens brister

Innehåll på stödlinjenförtranspersoner.se som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Vissa fält där användaren ska göra ett val saknar en beskrivning. [WCAG1.3.1]
  • WAI-ARIA-attributet “Autocomplete” används ej på vanligt förekommande formulärsfält. [WCAG 1.3.5]
  • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. [WCAG 2.4.9]
  • Dokument som pdf-filer är inte optimalt anpassade för lägre skärmupplösningar. [WCAG 1.4.10]
  • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men har vare sig HTML-etikett eller aria-labelledby. [WCAG 3.3.2]

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade före 2018-09-23.

Nationellt centrum för kvinnofrid åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat före 2018-09-23. Exempel på detta är rapporter i pdf-format. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

 

Så har vi testat

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 6 februari 2023.

Webbplatsen publicerades den 13 februari 2023.