En nationell stödtelefon

Stödlinjen för transpersoner är en nationell stödtelefon för den som utsatts för våld i nära relationer eller sexuellt våld. Linjen riktar sig till transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa till oss. Vi har öppet alla dagar kl. 11–19. Samtalet kostar ingenting.

Drivs på uppdrag av regeringen

Stödlinjen för transpersoner drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs om NCK

Så fungerar linjen

Till Stödlinjen för transpersoner kan våldsutsatta, närstående eller de som möter våldsutsatta i jobbet ringa för stöd och råd.

Personalen som svarar i telefonen har transkompetens. De är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Den som är eller har varit transperson är välkommen att ringa. I begreppet transperson inkluderar vi alla könsidentiteter.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och den som ringer är anonym.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den våldsutsatta bor, till exempel socialtjänsten eller en jour.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Stödlinjen för transpersoner kan inte nås från utlandet.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Stödlinjen för transpersoner riktar sig till vuxna från 18 år.

Personalen som svarar i telefonen har transkompetens. De är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och den som ringer är anonym.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Den som är eller har varit transperson är välkommen att ringa. I begreppet transperson inkluderar vi alla könsidentiteter.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den våldsutsatta bor, till exempel socialtjänsten eller en jour.

Stödlinjen för transpersoner kan inte nås från utlandet.

Stödlinjen för transpersoner riktar sig till vuxna från 18 år.