Ring oss för att få stöd

Till Stödlinjen för transpersoner kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om du har frågor om våld. Vi som svarar har transkompetens och är vana att möta människor som utsatts för som utsatts för fysiskt, psykiskt våld i en nära relation samt sexuellt våld. Du som närstående eller yrkesverksam kan också ringa för att få råd och stöd.

Du kan ringa alla dagar

Det går att ringa till Stödlinjen för transpersoner årets alla dagar kl. 11–19.

Du kan få råd och stöd

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor.

Du är anonym när du ringer

Du är anonym när du ringer och vi har tystnadsplikt. Vi ser inte telefonnumret du ringer från och kommer inte att ringa upp dig. Om du inte vill att samtalet ska synas i samtalshistoriken på din telefon behöver du radera samtalet därifrån.

Du kan få prata ditt språk

Vi kan ordna tolk på många olika språk. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i samtalet medan vi kontaktar en tolk. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja.

Du får prata med professionella

Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris och i svåra livssituationer. Du får prata med personal som kan ge ett transkompetent bemötande.

Du kan ringa alla dagar

Det går att ringa till Stödlinjen för transpersoner årets alla dagar kl. 11–19.

Du är anonym när du ringer

Du är anonym när du ringer och vi har tystnadsplikt. Vi ser inte telefonnumret du ringer från och kommer inte att ringa upp dig. Om du inte vill att samtalet ska synas i samtalshistoriken på din telefon behöver du radera samtalet därifrån.

Du får prata med professionella

Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris och i svåra livssituationer. Du får prata med personal som kan ge ett transkompetent bemötande.

Du kan få råd och stöd

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor.

Du kan få prata ditt språk

Vi kan ordna tolk på många olika språk. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i samtalet medan vi kontaktar en tolk. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja.

Ring oss

020-55 00 00

Stödlinjen för transpersoner ger stöd till dig som utsatts för hot och våld. Samtalet är gratis och du kan vara anonym när du ringer.