Vanliga frågor och svar

 

Här har vi samlat frågor och svar om Stödlinjen för transpersoner. Välj en kategori för att se frågorna.

Filter

Om samtalet

 • När har Stödlinjen för transpersoner öppet?

  Stödlinjen för transpersoner har öppet alla dagar kl. 11–19.

 • Kostar det att ringa till Stödlinjen för transpersoner?

  Nej, samtalet till stödlinjen är kostnadsfritt.

 • Kan jag kontakta linjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

  Nej, Stödlinjen för transpersoner tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till linjen.

Vem kan ringa?

 • Har ni någon åldersgräns?

  Stödlinjen för transpersoner riktar sig till vuxna från 18 år.

 • Kan jag ringa till linjen om jag befinner mig utanför Sverige?

  Nej, du kan bara ringa till Stödlinjen för transpersoner från Sverige.

   

 • Kan jag vara anonym när jag ringer?

  Ja, du är anonym när du ringer och berättar bara det du själv vill.

 • Kan jag ringa till linjen om jag inte pratar svenska?

  Ja, om du inte pratar svenska så kan en tolk kopplas in. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i luren. Det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

 • Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa ändå?

  Ja, även om du är osäker kan du ringa Stödlinjen för transpersoner för att få råd och stöd eller om du har frågor om våld.

 • Kan jag som ickebinär kontakta Stödlinjen för transpersoner?

  Ja, i begreppet transpersoner inkluderar vi alla könsidentiteter. Du kan också ringa till Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, eller Stödlinjen för män, 020-80 80 80. Du bestämmer själv vilken stödlinje du vill kontakta.

 • Kan jag ringa till linjen även om jag inte bestämt mig för att lämna den våldsamma relation jag är i?

  Ja, du kan ringa till linjen och få stöd och råd även om du inte bestämt dig för att lämna.

 • Kan jag ringa till stödlinjen om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?

  Ja, du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till stödlinjen via tjänsten Texttelefoni. Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Texttelefoni.

 • Kan jag som anhörig eller vän ringa till linjen?

  Ja, du som är närstående till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till linjen?

  Ja, du som är kollega eller chef till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till stödlinjen?

  Ja, yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete kan kontakta Stödlinjen för transpersoner för råd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • Vad kan Stödlinjen för transpersoner hjälpa mig med?

  Till Stödlinjen för transpersoner kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

  Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

 • Hur kan linjen hjälpa mig om jag är ansvarig chef för en våldsutsatt eller möter våldsutsatta i mitt arbete?

  Du som yrkesverksam kan ringa för att få råd och stöd. Du kan hänvisa den våldsutsatta att själv ta kontakt med Stödlinjen för transpersoner eller genomföra ett trepartssamtal med linjen tillsammans med den våldsutsatta.

  Vi kan föreslå olika verksamheter som kan ge stöd på hemorten, till exempel socialtjänsten eller en jour.

 • Kan linjen hjälpa mig med att ringa till exempelvis socialtjänsten eller polisen?

  Nej, Stödlinjen för transpersoner kan inte ringa upp andra verksamheter åt dig. Däremot kan du få kontaktuppgifter till olika verksamheter. I akuta situationer, ring alltid larmnumret 112.

 • Kan linjen hjälpa till med praktiska saker som bostad eller kontakt med jurist?

  Nej, Stödlinjen för transpersoner kan inte hjälpa till att ordna exempelvis bostad eller bistå med kontakt med jurist. Däremot kan personalen ge exempel på vart du kan vända dig, exempelvis socialtjänsten och/eller en jour där du bor.

Om Stödlinjen för transpersoner

 • Vad menar ni med transperson?

  Vi använder begreppet transperson som ett paraplybegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Detta inkluderar många olika identiteter så som transkvinnor, transmän, ickebinära, queera transpersoner, personer som inte identifierar sig utifrån kön, personer som är osäkra på sin identitet och crossdressers. Vi inkluderar också personer som inte är trans men som har transerfarenhet. Du som söker stöd bestämmer själv om du vill ringa Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00, Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller Stödlinjen för män 020-80 80 80.

 • Vilka driver Stödlinjen för transpersoner?

  Stödlinjen för transpersoner drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, på uppdrag av regeringen. Stödlinjen är en pilotverksamhet som pågår under 2023.

 • Vilka är det som svarar i telefonen?

  På stödlinjen arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet. De har transkompetens och har vana att möta personer i kris och svåra livssituationer.

 • Hur kan jag hjälpa till att sprida information om linjen?

  Du kan du beställa olika typer av informationsmaterial att sätta i exempelvis väntrum och på anslagstavlor via beställningsformuläret. Det kostar ingenting att beställa informationsmaterialet. Det finns även en informationsfilm om stödlinjen som du är välkommen att ladda ner för att sprida i sociala medier eller för att visa i reception eller väntrum.

   

 • Tar linjen emot donationer som kläder, leksaker eller pengar?

  Nej. Eftersom Stödlinjen för transpersoner är en stödtelefon som bekostas med statliga medel kan vi inte ta emot donationer. Däremot tar många jourer emot donationer av olika slag.

 • Hur söker jag jobb på Stödlinjen för transpersoner?

  Lediga jobb annonseras via Region Uppsala. Gå till Region Uppsalas webbplats för att se lediga tjänster. På Stödlinjen för transpersoner arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet.

Ring oss

020-55 00 00

Stödlinjen ger stöd till transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i en nära relation eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.