FAQ Kategori: Vem kan ringa?

Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa?


Kan jag som ickebinär kontakta Stödlinjen för transpersoner?


Kan jag ringa till linjen om jag befinner mig utanför Sverige?


Kan jag vara anonym när jag ringer?


Kan jag ringa till linjen om jag inte pratar svenska?


Kan jag ringa till linjen även om jag inte bestämt mig för att lämna?


Kan jag ringa om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?


Kan jag som anhörig eller vän ringa till linjen?


Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till linjen?


Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till stödlinjen?