FAQ Kategori: Vilken hjälp kan jag få?

Vad kan Stödlinjen för transpersoner hjälpa mig med?


Kan linjen hjälpa mig om jag är ansvarig chef för en våldsutsatt?


Kan linjen hjälpa mig med att ringa socialtjänsten eller polisen?


Kan linjen hjälpa till med bostad eller kontakt med jurist?